ارائه چارچوب خلق مشترک ارزش در محیط‌های یادگیری مجازی دانشگاهی الكتاب الاليكتروني


ارائه چارچوب خلق مشترک ارزش در محیط‌های یادگیری مجازی دانشگاهی -  محبوبهسورشجانی pdf epub

مجاني

معلومات

لغة: عرب
التاريخ: 2018
كاتب: محبوبهسورشجانی
ISBN: 9786202351768
شكل: PDF EPUB MOBI TXT
حجم الملف: 7,26

تفسير:

چارچوب پژوهش حاضر با هدف تغییر دادن مدل سنتی استاد- دانشجو که در آن اساتید منابع یادگیری را تعیین می‌کنند به یک ساختار قابل انعطاف آموزشی و محیط یادگیری فعال برای مشارکت دانشجویان در فرایندهای آموزشی، ارائه شده است. عوامل تسهیل کننده مشارکت و خلق مشترک ارزش در محیط‌های یادگیری مجازی در قالب 4 بعد اصلی: نیازمندی مشارکت، زیرساخت فناوری اطلاعات، خدمات یادگیری مشارکتی و شبکه های اجتماعی بیان شده است. نیازمندیهای مشارکت با 5 مولفه‌ی عوامل انگیزش، منابع، شایستگی های فردی، قابلیتهای سازمانی و نیازمندی های ساختار به عنوان زیربنای چارچوب پژوهش بیان شد، بعد زیرساخت فناوری اطلاعات با 7 عنصر، خدمات آموزشی با 17 عنصر (خدمت) و پذیرش شبکه های اجتماعی با 4 عنصر بیان شده است.

... ارزش ... آموزشی/دانشگاهی در کشورهای ... پروژه کارآفرینی،طرح توجیهی،طرح کسب و کار بهترین پروژه ای کارافرینی ... ... ... جهان را در حد چارچوب یک ... و یادگیری ارائه شده در ... در محیط های مجازی ... تعامل همیارانه در سامانه‌های اطلاعاتی محیط یادگیری شبکه‌ای: الزام‌ها و آسیب‌ها - آیا من ... ... خوزستان در چارچوب اهداف و ... در محیط‌های یادگیری ... های مجازی ... آموزش مجازی و یادگیری الکترونیک - mrshabanali.com ... ... در محیط‌های یادگیری ... های مجازی دانشگاهی در ... ... در واقع ارائه ... های دانشگاهی به منظور ارائه ... محیط های یادگیری مجازی ... پایان نامه ارائه یک چارچوب برای ... سریع در محیط های کسب ... محیط مجازی کاربرد ... ... طراحی و ارائه می‌شود. چارچوب ... متقابل در محیط‌های مجازی و ... و وفاق در ارزش ... ... جهان را در حد چارچوب یک ... و یادگیری ارائه...